HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Kompetencefonde - Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service

Kompetencefonde - Landsoverenskomst for butikker

VÆLG SELV DIN EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE OG VÆR KLAR TIL FREMTIDEN

Dansk Industri, HK Handel og HK Privat er gået sammen om at lave fire informationsfoldere, der alle går i dybden med selvvalgt uddannelse, hvordan man søger og hvad man kan søge.

De fire folder omhandler henholdsvis selvvalgt uddannelse og aftalt uddannelsesløft på Butiksoverenskomsten og Handel, Transport og Service overenskomsten, som parterne har indgået sammen.

Du kan læse folderne her:

Aftalt uddannelse på Landsoverenskomst for butikker

Aftalt uddannelse på Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service

Selvvalgt uddannelse på Landsoverenskomst for butikker

Selvvalgt uddannelse på Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service

Gennem Kompetencefonden er det muligt at søge om tilskud til Aftalt Uddannelsesløft. Dette giver mulighed for at søge om midler til at gennemføre en hel akademiuddannelse.

I bilag A i Handel, Transport og Service overenskomsten kan du finde den listen over de akademiuddannelser, som der kan søges om Aftalt Uddannelsesløft.

Bilaget kan også findes her.

Når du er klar til at søge om Aftalt Uddannelsesløft, kan du udfylde formularen her.

Ny opsøgende konsulent i Uddannelsesnævnet skal rådgive om aftalt uddannelse

Marie Falkenberg er ny konsulent i Uddannelsesnævnet. Hun skal motivere flere til at deltage i voksen, efter- og videreuddannelse. 

DI, HK/Privat og HK Handel har pr. 1. juli 2019 ansat Marie Falkenberg i stillingen som opsøgende projektkonsulent for at hjælpe virksomheder med at bruge DI og HK’s kompetencefonde, der er aftalt i overenskomsterne.

Marie varetager den opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste i hele Danmark. Hovedopgaven ligger i at besøge virksomheder og vejlede om mulighederne for at gøre brug af ordningen om efter- og videreuddannelse.

Marie Falkenberg har erfaring med arbejdet med strategisk kompetenceudvikling og karriere- og uddannelsesvejledning fra tidligere stillinger som karrierevejleder, uddannelseskonsulent og studievejleder.

Med det opsøgende uddannelsesarbejde ønsker DI, HK/Privat og HK Handel at sikre virksomhedernes mulighed for vækst og udvikling i en stadig mere globaliseret og digitaliseret verden. DI og HK håber samtidig at kunne understøtte medarbejdernes muligheder for at fastholde og udvikle deres beskæftigelse og markedsværdi gennem uddannelse.

Den opsøgende indsats skal give medlemsvirksomheder og medarbejdere overblik over de mange muligheder, der findes for opkvalificering af de erhvervsrettede kompetencer

inden for  uddannelsessystemet. Det kunne fx være relevante AMU-kurser, EUV-forløb og relevante akademiuddannelser indenfor overenskomstens dækningsområde.

Marie Falkenberg vil gennem rådgivning og vejledning kunne understøtte virksomhedernes viden om de gældende regler og vilkår for at modtage økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter både fra Kompetencefondene og det offentlige.

Desuden er det hensigten, at virksomheder og medarbejdere orienteres om relevante uddannelsesudbydere både lokalt og nationalt, samt muligheden for at skabe samarbejde med udbyderne om en strategisk tilgang til kompetenceudvikling.

Ønsker du som virksomhed at gøre brug af indsatsen og aftale et besøg med Marie, kan hun kontaktes på:

Mail: mf@uddannelsesnaevnet.dk

Telefon: 3336 6638/2189 6889