HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Tag en refusionsberettiget efter- eller videreuddannelse

Denne sider henvender sig til dig, der allerede er på arbejdsmarkedet og har ambitioner om at efter- eller videreuddanne dig. Her kan du og din arbejdsgiver blive klogere på dine muligheder for at tage en refusionsberettiget akademiuddannelse eller enkelte kurser (AMU).

Bliv inspireret af andre i din branche: Efter- og videreuddannelse inden for handel, transport og service

Bliv inspireret af andre i din branche: Efter- og videreuddannelse inden for butik

Se her, hvad du kan bruge Efter- og videreuddannelse til inden for handel, transport og service

Se her, hvad du kan bruge Efter- og videreuddannelse til inden for butik

 

3-årig akademiuddannelse
Hvis du er ansat under DIO II og HK Handels landsoverenskomst for butikker eller DIO II og HK/Privat og HK Handels funktionæroverenskomst for handel, transport og service har du ret til en 3-årig akademiuddannelse, og din virksomhed har mulighed for refusion af udannelsens omkostninger gennem Kompetencefonden.

En akademiuddannelse er en videregående uddannelse på deltid for dig, der allerede er på arbejdsmarkedet. Du kan bl.a. tage en akademiuddannelse i ‘Salg og markedsføring’, ‘Kommunikation og formidling’, ‘Retail’ eller ‘Ledelse’. Typisk varer en akademiuddannelse 3 år, men kan tilrettelægges så den matcher dit tempo.

I folderne herunder kan du læse mere om akademiuddannelserne. Du kan blandt andet se, hvilke akademiuddannelser, Kompetencefonden anbefaler til medarbejdere i din branche. Du kan også læse om, hvilke udgifter du og din arbejdsgiver kan søge støtte til:

Er du ansat under DIO II og HK Handels landsoverenskomst for butikker, skal du kigge her

Er du ansat under DIO II og HK/Privat og HK Handels funktionæroverenskomst for handel, transport og service, skal du kigge her

Du kan også finde en komplet liste over refusionsberettigede akademiuddannelser her

Der er deltagerbetaling på alle akademiuddannelser, men du og din virksomhed kan søge refusion her

AMU-kurser
Hvis du er ansat under DIO II og HK Handels landsoverenskomst for butikker eller DIO II og HK/Privat og HK Handels funktionæroverenskomst for handel, transport og service optjener du også ret til 2 ugers frihed om året til efter- og videreuddannelse på Handelsuddannelsens enkeltkurser, og din virksomhed har mulighed for refusion af udannelsens omkostninger gennem Kompetencefonden.

I folderne herunder kan du læse mere om Handelsuddannelsens enkeltkurser. Du kan blandt andet se, hvilke kurser, Kompetencefonden anbefaler til medarbejdere i din branche og læse om, hvilke udgifter du og din arbejdsgiver kan søge støtte til:

Er du ansat under DIO II og HK/Privat og HK Handels funktionæroverenskomst for handel, transport og service, skal du kigge her
Er du ansat under DIO II og HK Handels landsoverenskomst for butikker, skal du kigge her

Har din virksomhed brug for vejledning om efter- og videreuddannelse?

Så kan I kontakte Naja Hyo Clement Hansen, som er konsulent i Uddannelsesnævnet. Hun besøger virksomheder for at vejlede om mulighederne for efter- og videreuddannelse.

Marie Falkenberg kan give jer råd og vejledning om de gældende regler og vilkår for at modtage økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter (både fra Kompetencefondene og fra det offentlige). Hun kan også orientere jer om relevante uddannelsesudbydere, både lokalt og nationalt, samt om muligheden for at skabe samarbejde med udbyderne om en strategisk tilgang til kompetenceudvikling.

Ønsker I at få Naja på besøg i jeres virksomhed, kan hun kontaktes på:

Mail: nch@uddannelsesnaevnet.dk
Telefon: 3336 6653