HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Jobbet som intern sælger

Som intern sælger bliver du en del af virksomhedens salgsteam og har ansvaret for kunderne i tæt samarbejde med eksterne sælgere. Din opgave er at sikre, at aftaler med kunder bliver overholdt, og at virksomheden kan yde den bedste kundeservice. Derfor handler jobbet som intern sælger i høj grad om at sætte sig ind i kundernes behov og sørge for at indfri deres forventninger.

Pernille

Målret din Handelsuddannelse mod en karriere som intern sælger – sådan gør du

Handelsuddannelsen er en fleksibel uddannelse, som kan målrettes mod den fremtid, du ønsker. Du kan målrette din uddannelse, når 1. Du vælger dit speciale og dine valgfri specialefag og 2. Du har fundet en praktikplads og – sammen med din kommende praktikplads – skal udarbejde din praktikplan. Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du læse med her.

Speciale og valgfri specialefag

Hvis du vil være intern sælger, bør du vælge specialet Salg. Det kan du læse mere om her.

Når du vælger et speciale, vælger du samtidig en række bundne specialefag. For Salg-specialet er de bundne specialefag: ‘Salgsanalyse’ og ‘Salg’.

Du skal også vælge tre valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan du bruge til at målrette din uddannelse mod en karriere som intern sælger. Det kan du gøre ved fx at vælge: ‘Præsentation og formidling’, ‘Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden’ og ‘Kulturforståelse og forhandlingskommunikation’.

VALG AF PRAKTIKMÅL

Praktikplanen skal indeholde en række praktikmål, som bestemmer dine ansvarsområder og arbejdsopgaver i virksomheden. På Uddannelsesnævnets hjemmeside finder du en vejledende praktikplan, der kan bruges som skabelon. En række af praktikmålene er fastlagt, men du kan sammensætte dine valgfri praktikmål, så du målretter din praktik mod en karriere som intern sælger.

Herunder kan du se eksempler på valgfri praktikmål, der skaber en god grobund for en karriere som intern sælger.

Forslag til praktikmål: Salg og service
Forslag til praktikmål: Administration af salget
Forslag til praktikmål: Kalkulation og økonomi

Indsamle viden fra salgsarbejdet til gruppering af kunder i forhold til lønsomhed

Udvikle og vedligeholde sortimentssammensætning/ produktportefølje

Inddrage viden om logistik som en del af salgsplanlægningen

Udføre opgaver ud fra virksomhedens servicekoncepter

Foretage salg via elektroniske medier, fx med anvendelse af e-handelskoncept

Rådgive og give support i forbindelse salg af produkter og løsninger

Udføre kundeservice og rådgivning via elektroniske medier

Gennemføre eftersalgsservice

Vedligeholde salgssystemer

Opdatere kundedatabaser

Opdatere priser og informationer om produkter i fælles it-system

Arbejde med systematisk videnopsamling om kunder, fx ved med anvendelse af CRM

Betjene interne kunder

Sikre flow af informationer i relation til egen funktion og relevante interessenter

Opdatere produktkatalog og priser på nettet

Behandle reklamationer

Kalkulere priser i forhold til løsninger, der indbefatter flere produkter, produktgrupper eller services

Foretage udregninger knyttet til dimensioneringer af leverancer

Udarbejde og opstille periodiske og økonomiske nøgletal, rapporter og statistikker, herunder salgsstatistik mv.