HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Her er vinderen af årets fagprøvepris

Det blev Frederik Riis Pedersen fra Bygma, som vandt prisen for årets fagprøvepris på handelsuddannelsen.

“Fra venstre chef for DI Erhvervs- og voksenuddannelser Signe Tychsen Philip, formand for HK Handel, Nordjylland Jon Harald, prisvinder Frederik Riis pedersen, butikschef Bygma Aalborg C Ole Østergaard og HR-direktør i Bygma Anette Sondrup, DI Chefkonsulent Michael Boas og HK Handel Susanne Ottesen” 

Det blev Frederik Riis Pedersen, som vandt Dansk Industri og HKs fagprøvepris på handelsuddannelsen.

Frederik har skrevet en opgave med fokus på at optimere virksomhedens service ved at reducere pakkefejl. Af indstillingen fremgår det, at Frederik efterfølgende sammen med ledelsen har implementeret de belyste løsninger i andre omkringliggende afdelinger. Projektet har haft direkte økonomisk fordel for Bygma i Aalborg C, som har kunnet skabe en reduktion af pakkefejl på 66% svarende til en besparelse over 1 mio. kr. Derfor fik Frederik Riise Pedersen i dag fagprøveprisen for handelsuddannelsen.

– Frederik har i sin fagprøve arbejdet systematisk og struktureret og lavet en opgave på et usædvanligt højt niveau til gavn og glæde for både sig selv og hans virksomhed. Ydermere har vi vægtet, at Frederik har været en god og vellidt medstuderende, siger Jon Harild, formand for HK Handel Nordjylland.

– Frederiks opgave er i virkeligheden symptomatisk for den praksisnærhed og brancherelevans, som har givet Handelsuddannelsen luft under vingerne. Uddannelsen adresserer konkrete problemstillinger for virksomhederne og er meget vedkommende for de studerende. Jeg er overbevist om, at det er derfor uddannelsen er vokset så flot de seneste 5-6 år. Virksomheden ser stor værdi i de kompetencer, eleverne får på uddannelsen, og eleverne oplever, at Handelsuddannelsen giver et fremragende afsæt for spændende job og videre uddannelse, siger Underdirektør Signe Tychsen Philip, DI.

DI og HK’s Fagprøvepriser på Detailuddannelsen Handelsuddannelsen og Kontoruddannelsen 2022

Udviklings- og samarbejdsfondene for DIO II og HK overenskomster uddeler årligt 5 fagprøvepriser til elever, der har bestået fagprøver inden for hhv. et af handelsuddannelsens fire specialer og/eller de tre store specialer på kontoruddannelsen samt detailuddannelsen. Fagprøvepriserne gives til opgaver, der er udført originalt og har opnået et flot resultat.

Faprøvepriserne gives for opgaver på:

  • Handelsuddannelsen med specialer
  • Kontoruddannelsen i specialet administration
  • Kontoruddannelsen i specialet Økonomi
  • Kontoruddannelsen i specialet spedition og Shipping
  • Detailuddannelsen med specialer

Formålet med fagprøvepriserne er at sætte fokus på mulighederne i hhv. handelsuddannelsen, kontoruddannelsen og detailuddannelsen, samt at inspirere elever og virksomheder til at præstere noget særligt til gavn for både  virksomheden og erhvervet/branchen.

”Årets fagprøvepriser 2022” uddeles på elevernes oplæringsvirksomheder og er alle på 25.000 kr. De udbetales som et legat til eleven (beløbet er skattepligtigt).

Oplæringsvirksomhederne modtager også en pris som ”årets uddannelsessted 2022”.

Eleverne kan enten blive indstillet via deres oplæringsvirksomheder eller direkte via skolerne. Indstillingen skal indsendes på indstillingsskema nedenfor og bl.a. indeholde:

  • Elevens fulde navn, bopæl og skole
  • Oplæringsvirksomhedens navn og CVR-nummer
  • Elevens fagprøvekarakter
  • Virksomhedens/skolens motivation for at indstille eleven
  • Fagprøven skal uploades

Indstillingsskema for Detailelev
Indstillingsskema for Handelselev
Indstillingsskema for Kontorelev – Administration
Indstillingsskema for Kontorelev – Spedition og Shipping
Indstillingsskema for Kontorelev – Økonomi

Handelsuddannelsens fagprøvepris

De indstillede elever til fagprøvepriserne 2022 skal have afsluttet deres uddannelse og modtaget deres karakter i tidsrummet 1. juni 2021 til 31. maj 2022. Det er en forudsætning for at deltage, at virksomheden er medlem af DI, og eleven er medlem af HK.

Ved indstillingen af en elev skal der lægges vægt på, at eleven har udvist talent og ambitioner og har udmærket sig ved engagement i sin elevtid.

Endvidere lægges der i nomineringerne vægt på, at oplæringsvirksomheden skaber gode rammer for sine elever og sammensætter et lærerigt elev-/uddannelsesforløb.

Frist for indstilling er senest den 1. juni 2022.

Fagprøvepriserne overrækkes til de to elever på deres oplæringsvirksomhed i slutningen af juni måned 2022.

Vi håber meget på at kunne gennemføre prisoverrækkelsen som planlagt. Hvis COVID-19 umuliggør, at prisoverrækkelsen sker på oplæringsvirksomheden, vil vi i stedet arrangere en virtuel prisoverrækkelse på dagen.