HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

DI og HK’s Fagprøvepriser på Detailuddannelsen Handelsuddannelsen og Kontoruddannelsen 2022

Udviklings- og samarbejdsfondene for DIO II og HK overenskomster uddeler årligt 5 fagprøvepriser til elever, der har bestået fagprøver inden for hhv. et af handelsuddannelsens fire specialer og/eller de tre store specialer på kontoruddannelsen samt detailuddannelsen. Fagprøvepriserne gives til opgaver, der er udført originalt og har opnået et flot resultat.

Faprøvepriserne gives for opgaver på:

  • Handelsuddannelsen med specialer
  • Kontoruddannelsen i specialet administration
  • Kontoruddannelsen i specialet Økonomi
  • Kontoruddannelsen i specialet spedition og Shipping
  • Detailuddannelsen med specialer

Formålet med fagprøvepriserne er at sætte fokus på mulighederne i hhv. handelsuddannelsen, kontoruddannelsen og detailuddannelsen, samt at inspirere elever og virksomheder til at præstere noget særligt til gavn for både  virksomheden og erhvervet/branchen.

”Årets fagprøvepriser 2022” uddeles på elevernes oplæringsvirksomheder og er alle på 25.000 kr. De udbetales som et legat til eleven (beløbet er skattepligtigt).

Oplæringsvirksomhederne modtager også en pris som ”årets uddannelsessted 2022”.

Eleverne kan enten blive indstillet via deres oplæringsvirksomheder eller direkte via skolerne. Indstillingen skal indsendes på indstillingsskema nedenfor og bl.a. indeholde:

  • Elevens fulde navn, bopæl og skole
  • Oplæringsvirksomhedens navn og CVR-nummer
  • Elevens fagprøvekarakter
  • Virksomhedens/skolens motivation for at indstille eleven
  • Fagprøven skal uploades

Indstillingsskema for Detailelev
Indstillingsskema for Handelselev
Indstillingsskema for Kontorelev – Administration
Indstillingsskema for Kontorelev – Spedition og Shipping
Indstillingsskema for Kontorelev – Økonomi

Handelsuddannelsens fagprøvepris

De indstillede elever til fagprøvepriserne 2022 skal have afsluttet deres uddannelse og modtaget deres karakter i tidsrummet 1. juni 2021 til 31. maj 2022. Det er en forudsætning for at deltage, at virksomheden er medlem af DI, og eleven er medlem af HK.

Ved indstillingen af en elev skal der lægges vægt på, at eleven har udvist talent og ambitioner og har udmærket sig ved engagement i sin elevtid.

Endvidere lægges der i nomineringerne vægt på, at oplæringsvirksomheden skaber gode rammer for sine elever og sammensætter et lærerigt elev-/uddannelsesforløb.

Frist for indstilling er senest den 1. juni 2022.

Fagprøvepriserne overrækkes til de to elever på deres oplæringsvirksomhed i slutningen af juni måned 2022.

Vi håber meget på at kunne gennemføre prisoverrækkelsen som planlagt. Hvis COVID-19 umuliggør, at prisoverrækkelsen sker på oplæringsvirksomheden, vil vi i stedet arrangere en virtuel prisoverrækkelse på dagen.