HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

HD 2. DEL

UDDANNELSE RETTET IMOD HANDEL:

Alle universiteter udbyder HD 2. del i Supply Chain Management.

Aalborg Universitet udbyder HD2. del i organisation og ledelse målrettet handelsområdet igennem valgfaget ”Strategisk indkøb og sourcing”.

GENERELLE UD­DAN­NEL­SER:

HD 2. del, fi­nan­si­el rå­d­giv­ning

HD 2. del, fi­nan­si­e­ring

HD 2. del, In­nova­tion Ma­na­ge­ment

HD 2. del, In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness

HD 2. del, Mar­ke­ting Ma­na­ge­ment

HD 2. del, or­ga­ni­sa­tion og le­del­se

HD 2. del, regn­skab og øko­no­mi­sty­ring

HD 2. del, øko­no­mi­sty­ring og pro­ces­le­del­se