HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

FAKTA

2 ÅR I VIRKSOMHEDEN

Praktikuddannelsen/Hovedforløbet varer 2 år.

PRAKTIK

Praktikken tilrettelægges i forhold til virksomhedens konkrete arbejdsfunktioner via et pointsystem.

8-12 SKOLEUGER

Der er 8-12 ugers skole i løbet af det 2 årige hovedforløb.

UDBREDELSE

Der blev indgået 106 aftaler i 2017.

Rasmus_Jensen

ARBEJDSOMRÅDE

Logistikassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og logistikfunktioner.

Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet, og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven.

Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

  • Beregning af lager og transportomkostninger
  • Håndtering af reklamationer
  • Tilrettelæggelse af leverancer
  • Lagerstyring med it
  • Kontrol af afsendte/modtagne varer

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev.

KARRIEREMULIGHEDER

Når du er uddannet, kan du arbejde videre med logistik, køb og salg i B2B-virksomheder eller åbne din egen handelsvirksomhed. Du kan også læse videre til handelsøkonom, markedsføringsøkonom, logistik- økonom, på en akademiuddannelse eller noget helt fjerde. Handelsuddannelsen åbner døre til mange muligheder inden for B2B.

Logistiksupporter
Logistik
Ledelse
Salg • Logistik • Indkøb