HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Jobbet som logistikassistent

Som logistikassistent vil du få ansvar for lager og logistik, dvs. hele den proces, der bringer virksomhedens produkter fra A til B. Hvad du præcist kommer til at lave, afhænger af virksomhedens størrelse og af, hvilke varer virksomheden handler med. Typisk vil du være den, der sørger for at planlægge og sætte i system, så de rigtige kunder får de rigtige varer på det rigtige tidspunkt. Du kan også få ansvar for at ordne og kontrollere virksomhedens lagerbeholdning.

Bolette Gommesen

Målret din Handelsuddannelse mod en karriere som logistikassistent – sådan gør du

Handelsuddannelsen er en fleksibel uddannelse, som kan målrettes mod den fremtid, du ønsker. Du kan målrette din uddannelse, når:

1. Du vælger dit speciale og dine valgfri specialefag og
2. Du har fundet en læreplads og – sammen med din kommende læreplads – skal udarbejde din plan for oplæring. Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du læse med her.

 

Speciale og valgfri specialefag

Hvis du vil være logistikassistent, bør du vælge specialet Logistik. Det kan du læse mere om her.

Når du vælger et speciale, vælger du samtidig en række bundne specialefag. For Logistik-specialet er de bundne specialefag: ‘Logistikanalyse’ og ‘Logistik’.

Du skal også vælge tre valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan du bruge til at målrette din uddannelse mod en karriere som logistikassistent. Det kan du gøre ved fx at vælge: ‘Logistikmetode’, ‘International handel’ og ‘Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden’.

plan for oplæring og valgfri oplæringsmål

Planen for oplæring skal indeholde en række oplæringsmål, som bestemmer dine ansvarsområder og arbejdsopgaver i virksomheden. På Uddannelsesnævnets hjemmeside finder du en vejledende plan for oplæringsmål, der kan bruges som skabelon. En række af oplæringsmålene er fastlagt, men du kan sammensætte dine valgfri oplæringsmål, så du målretter din oplæring mod en lederstilling. Dine muligheder for valgfri oplæringsmål afhænger af, hvilket speciale du vælger.

Forslag til oplæringsmål: Logistik og lager
Forslag til oplæringsmål: Kvalitet og dokumentation
Forslag til oplæringsmål: Kalkulation, økonomi og jura

Rådgive eksterne og interne kunder om logistik

Anvende Supply Chain Management til at understøtte virksomhedens arbejde med at sikre, at leverandører leverer det rigtige produkt på den aftalte tid

Bidrage på eget jobområde til effektivisering af forsyningskæden

Planlægge logistikforløb under hensyntagen til CSR og ansvarlig leverandørstyring

Indsamle og anvende viden om pris- og kvalitetsudvikling på transport og logistikmarkeder

Vælge optimale transportformer og -løsninger, tilpasset forsynings- og distributionsopgaver

Arbejde med optimering af leveringssikkerhed

Sikre flow af informationer i relation til egen funktion og relevante interessenter

Arbejde med synliggørelse af logstikfunktionens værdiskabelse for kunden

Identificere og beregne logistikomkostninger

Anvende nationale handels- og transportregler i forbindelse med planlægning af transport

Anvende internationale handels- og transportregler i forbindelse med planlægning af transport

Overholde og sikre, at klausuler i kontrakter efterleves

Analysere og beregne, om logistikopgaven skal løses internt eller ekstern

Foretage udregninger, knyttet til dimensioneringer af leverancer

Udarbejde og opstille periodiske og økonomiske nøgletal, rapporter og statistikker, herunder lagerstatistik, transportomkostninger mv.