HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Hvad er Handelsuddannelsen?

En uddannelse til unge med ambitioner og virkelyst

Handelsuddannelsen træner og udvikler dig til at varetage salg og indkøb i virksomheder, der handler med produkter eller serviceydelser med andre virksomheder. På din elevplads og de indlagte skoleophold lærer du derfor om indkøb, opbevaring, transport, logistik og salg af store varepartier.

Du lærer at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter og at indkøbe og sælge med fortjeneste. Du lærer også om kundeadfærd, kundeservice, forhandlingsteknikker, kalkulation og markedsanalyser.

Men vigtigst af alt: du vil blive udfordret i en merkantil virkelighed, hvor du får alle muligheder for at skabe din egen karriere. Samtidig kommer du til at træffe beslutninger, som har stor betydning for det, der for alvor optager os i disse år: klima, bæredygtighed og klodens fremtid.

Emma V Beier

UDDANNELSESFORLØB

Handelsuddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet består af to dele og foregår på en af de mange erhvervsskoler rundt omkring i landet. Imens du går på grundforløbet, får du hjælp til at finde den helt rigtige virksomhed til din oplæring på hovedforløbet. Hovedforløbet består af perioder, hvor du skiftevis er i oplæring i virksomheden og på skolebænken. I samarbejde med din oplæringsvejleder er du selv med til at bestemme detaljerne omkring oplæring og skoleperioder på hovedforløbet.

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Praktik
Skole
1. år
2. år
3. år
Grundforløb
Hovedforløb

Uddannelsesforløb med EUX

Vil du kombinere Handelsuddannelsen med en gymnasial eksamen? Det kan du gøre gennem et såkaldt EUX-forløb. EUX-forløbet er et frivilligt tilvalg, som forlænger din Handelsuddannelse med 1 år. Du vil modtage undervisning på gymnasialt niveau som supplement til den klassiske Handelsuddannelse.

Vælger du at gå med EUX, bliver du erhvervsfaglig student. Det betyder, at du efter endt uddannelse har de samme muligheder for at læse videre (fx på en universitetsuddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse) som én, der har taget en gymnasial uddannelse.

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Praktik
Skole
Studieforberedende år (EUX)
1. år
2. år
3. år
4. år
Grundforløb
Studieforberedende år (EUX)
Hovedforløb

Uddannelsesforløb for voksne (EUV)

Er du fyldt 25 år? Så har du mulighed for at vælge EUV. Med en EUV bygger du videre på det, du allerede kan. Vi vurderer, om dine tidligere erfaringer kan erstatte dele af Handelsuddannelsen, så dit uddannelsesforløb og din oplæring kan forkortes.

TALENT- OG EKSPERTFAG

På Handelsuddannelsen har du mulighed for at tage visse fag på særligt højt niveau. Du kan tage fag på ekspertniveau fx inden for Relationsmarkedsføring i praksis, Indkøbsmetode og Logistikmetode. Du kan også tage talentmoduler fx inden for fagene e-handel og Supply Chain Management.

Handelsuddannelsens krav og prøver

For at afslutte grundforløbet og overgå til hovedforløbet skal du:
– Have opnået et gennemsnit på 2,0 i fem grundfag på C-niveau
– Have bestået en grundforløbsprøve

For at afslutte hovedforløbet skal du:
– Have gennemført 4 ugers bundne specialefag
– Have gennemført 3-7 ugers valgfri specialefag eller 2-6 uger, hvis du går på EUV (du har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning)
– Have gennemført en afsluttende fagprøve inden for forløbets sidste 6 måneder