HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Er handel mellem virksomheder lige dig?

Handelsuddannelsen træner og udvikler dig til at varetage salg og indkøb i virksomheder, der handler med produkter eller serviceydelser med andre virksomheder. På din elevplads og de indlagte skoleophold lærer du derfor om indkøb, opbevaring, transport, logistik og salg af store varepartier.

Du lærer at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter og at indkøbe og sælge med fortjeneste. Du lærer også om kundeadfærd, kundeservice, forhandlingsteknikker, kalkulation og markedsanalyser.

Emma V Beier

UDDANNELSESFORLØB

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Praktik
Skole
1. år
2. år
3. år
Grundforløb
Hovedforløb

Uddannelsesforløb med EUX

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Praktik
Skole
Studieforberedende år (EUX)
1. år
2. år
3. år
4. år
Grundforløb
Studieforberedende år (EUX)
Hovedforløb

Handelsuddannelsen - Salg

INDHOLD OG MULIGHEDER

EUX

Der er mulighed for at tage Handelsuddannelsen kombineret med en gymnasial eksamen, gennem et såkaldt EUX forløb.

EUX forløbet er et frivilligt tilvalg, der forlænger uddannelsen med 1 år. Den gymnasiale eksamen giver adgang til at læse videre, på lige fod med andre uddannelser med en gymnasial eksamen.

 

Overgangskrav

For at starte på hovedforløbet/praktikken skal eleven opfylde uddannelsens ”overgangskrav”. Overgangskravene består i at eleven skal opnå et gennemsnit på 2,0 i 5 grundfag på C niveau samt bestå en grundforløbsprøve i et uddannelsesspecifikt fag.

 

Specialefag og fagprøve

Skoleopholdene i hovedforløbet omfatter bundne og valgfrie specialefag: Bundne specialefag: 4 uger + 1 uge til fagprøven. Valgfrie specialefag: 3-7 uger (dog kun 2-6 uger for voksne), med mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning. Den afsluttende fagprøve gennemføres inden for de sidste 6 måneder.

 

Voksenspor/EUV

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencvurdering på skolen. Den voksne bliver derefter indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, som kan være kortere end forløbene for unge, både i skole-delen og i praktik-delen. I udgangspunktet er praktikken stadig 2 år, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få helt så mange valgfrie specialefag som den unge.

 

Talent/højniveaufag

Der udbydes specialefag, der er udviklet på det højere valgfrie niveau Ekspert, f.eks. inden for Reletionsmarkedsføring i praksis, indkøbsmetode og logistikmetode. Desuden udbydes der talentmoduler inden for fagene E-handel og Supply Chain Management.