HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

KANDIDATUDDANNELSER

Universiteternes kandidatuddannelser er 2-årige og fungerer som selvstændige overbygningsuddannelser til bacheloruddannelserne.

Uddannelserne har et omfang af 120 ECTS.

De kan indholdsmæssigt både ligge i forlængelse af en bacheloruddannelse, og for nogles vedkommende være selvstændige fag der kan søges fra forskellige bacheloruddannelser.

En kandidatgrad giver mulighed for at søge forskerstillinger og tage en ph.d.

ERHVERVSØKONOMI

Flere uddannelser inden for dette område handler om erhvervsøkonomi i forskellige sammenhænge. Man kan kombinere faget med såvel sprog som filosofi, ledelse, jura, informationsteknologi og virksomhedskommunikation mv.

Der findes desuden uddannelser inden for hotel og turisme samt samfundsøkonomi og revision.

EKSEMPLER PÅ UD­DAN­NEL­SER

E-bu­si­ness

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi – er­hvervs­sprog, negot.

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi – er­hvervs­sprog, negot.(in­ter­na­tio­nal turis­me og fri­tids­ma­na­ge­ment)

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi og er­hvervs­ju­ra

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi og er­hvervs­sprog

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi og fi­lo­so­fi

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi og it

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi og ma­te­ma­tik

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi og psy­ko­lo­gi

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi og virk­som­heds­kom­mu­ni­ka­tion

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi, cand.​merc.

Er­hverv­s­ø­ko­no­mi, cand.​soc.

In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness and Po­li­ti­cs

Re­visor­kan­di­dat, cand.​merc.​aud.

Øko­no­mi