HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

FAKTA

2 ÅR I VIRKSOMHEDEN

Praktikuddannelsen/Hovedforløbet varer 2 år.

PRAKTIK

Praktikken tilrettelægges i forhold til virksomhedens konkrete arbejdsfunktioner via et pointsystem.

8-12 SKOLEUGER

Der er 8-12 ugers skole i løbet af det 2 årige hovedforløb.

UDBREDELSE

Der blev indgået 886 aftaler i 2017.

Pernille_L_V_Kristensen

ARBEJDSOMRÅDE

Handelsassistent – salg er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling. Specialet kan evt. gennemføres rettet mod en bestemt brancheretning.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven.

Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Salg
 • Kundeservice
 • Formidling
 • Kalkulation
 • Markedsføring
 • Salgsplanlægning

Brancheretninger

Inden for handelsuddannelsens specialer kan der knyttes følgende brancheretninger:

 • Auto
 • VVS
 • Stål
 • El
 • Træ og byggematerialer
 • Værktøj og værktøjsmaskiner
 • Landbrugsmaskiner

I den del af uddannelsen, der foregår på specialefagskoler, vil brancheretningsfaget blive integreret med specialets bundne specialefag.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers (10-12 med brancheretning) skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev. 4 uger er bundne, 6 uger, såfremt en brancheretning vælges. I 3-7 uger (3-5 med brancheretning) kan elev og virksomhed vælge relevante fag fra et katalog.

KARRIEREMULIGHEDER

Når du er uddannet, kan du arbejde videre med logistik, køb og salg i B2B-virksomheder eller åbne din egen handelsvirksomhed. Du kan også læse videre til handelsøkonom, markedsføringsøkonom, logistik- økonom, på en akademiuddannelse eller noget helt fjerde. Handelsuddannelsen åbner døre til mange muligheder inden for B2B.

Der er mange muligheder inden for salg, herunder ser du blot 2 af disse:

E-handelssælger
Salg
Ekstern sælger
Salg