HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Jobbet som indkøber

Som indkøber får du ansvar for, at virksomheden indkøber de rigtige produkter, i den rette mængde, til den rigtige tid og til den rigtige pris. Dine opgaver vil fx bestå i at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter og indkøbe varerne i de rigtige mængder.

Emma V Beier

Målret din Handelsuddannelse mod en karriere som indkøber – sådan gør du

Handelsuddannelsen er en fleksibel uddannelse, som kan målrettes mod den fremtid, du ønsker. Du kan målrette din uddannelse, når:

1. Du vælger dit speciale og dine valgfri specialefag og
2. Du har fundet en læreplads og – sammen med din kommende læreplads – skal udarbejde din plan for oplæring.

Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du læse med her.

Speciale og valgfri specialefag

Hvis du vil være indkøber, bør du vælge specialet Indkøb. Det kan du læse mere om her.

Når du vælger et speciale, vælger du samtidig en række bundne specialefag. For Indkøb-specialet er de bundne specialefag: ‘Indkøbsanalyse’ og ‘Indkøb’.

Du skal også vælge tre valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan du bruge til at målrette din uddannelse mod en karriere som indkøber. Det kan du gøre ved fx at vælge: ‘International handel’, ‘Internationalt markedsvalg’ og ‘Kulturforståelse og forhandlingskommunikation’.

VALG AF oplæringsMÅL

Planen for oplæring skal indeholde en række oplæringsmål, som bestemmer dine ansvarsområder og arbejdsopgaver i virksomheden. På Uddannelsesnævnets hjemmeside finder du en vejledende plan for oplæring, der kan bruges som skabelon. En række af oplæringsmålene er fastlagt, men du kan sammensætte dine valgfri oplæringsmål, så du målretter din oplæring mod en karriere som indkøber.

Herunder kan du se eksempler på valgfri oplæringsmål, der skaber en god grobund for en karriere som indkøber.

Forslag til oplæringsmål: Indkøbet og leverandørkontakten
Forslag til oplæringsmål: Administration af indkøbet
Forslag til oplæringsmål: Kalkulation og økonomi

Forhandle priser og betingelser på et produkt/en produktgruppe

Tilpasse sin kommunikation til leverandørers kulturbaggrund og forventninger til samarbejdet

Udvikle og vedligeholde relationer til leverandører, herunder partnerskabsopbygning og -pleje

Udvikle og vedligeholde sortimentssammensætning/pro­­duktportefølje

Planlægge indkøbet under hensyntagen til CSR og ansvarlig leverandørstyring

Analysere og vurdere virksomhedens rolle og muligheder i værdikæden i forhold til værdiskabelse

Vedligeholde indkøbssystemer

Vedligeholde data om varer og leverandører

Opdatere priser og informationer om produkter i fælles it-system

Indsamle og anvende viden om pris- og kvalitetsudvikling på produkter/produktgrupper

Udtrække og overvåge indkøbs- og resultatmål

Identificere og beregne indkøbsomkostninger

Foretage budgetlægning, budgetopfølgning fordelt på varegrupper og på den enkelte leverandør

Foretage udregninger knyttet til dimensioneringer af leverancer