HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Jobbet som indkøber

Som indkøber får du ansvar for, at virksomheden indkøber de rigtige produkter, i den rette mængde, til den rigtige tid og til den rigtige pris. Dine opgaver vil fx bestå i at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter og indkøbe varerne i de rigtige mængder.

Emma V Beier

Målret din Handelsuddannelse mod en karriere som indkøber – sådan gør du

Handelsuddannelsen er en fleksibel uddannelse, som kan målrettes mod den fremtid, du ønsker. Du kan målrette din uddannelse, når 1. Du vælger dit speciale og dine valgfri specialefag og 2. Du har fundet en praktikplads og – sammen med din kommende praktikplads – skal udarbejde din praktikplan. Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du læse med her.

Speciale og valgfri specialefag

Hvis du vil være indkøber, bør du vælge specialet Indkøb. Det kan du læse mere om her.

Når du vælger et speciale, vælger du samtidig en række bundne specialefag. For Indkøb-specialet er de bundne specialefag: ‘Indkøbsanalyse’ og ‘Indkøb’.

Du skal også vælge tre valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan du bruge til at målrette din uddannelse mod en karriere som indkøber. Det kan du gøre ved fx at vælge: ‘International handel’, ‘Internationalt markedsvalg’ og ‘Kulturforståelse og forhandlingskommunikation’.

VALG AF PRAKTIKMÅL

Praktikplanen skal indeholde en række praktikmål, som bestemmer dine ansvarsområder og arbejdsopgaver i virksomheden. På Uddannelsesnævnets hjemmeside finder du en vejledende praktikplan, der kan bruges som skabelon. En række af praktikmålene er fastlagt, men du kan sammensætte dine valgfri praktikmål, så du målretter din praktik mod en karriere som indkøber.

Herunder kan du se eksempler på valgfri praktikmål, der skaber en god grobund for en karriere som indkøber.

Forslag til praktikmål: Indkøbet og leverandørkontakten
Forslag til praktikmål: Administration af indkøbet
Forslag til praktikmål: Kalkulation og økonomi

Forhandle priser og betingelser på et produkt/en produktgruppe

Tilpasse sin kommunikation til leverandørers kulturbaggrund og forventninger til samarbejdet

Udvikle og vedligeholde relationer til leverandører, herunder partnerskabsopbygning og -pleje

Udvikle og vedligeholde sortimentssammensætning/pro­­duktportefølje

Planlægge indkøbet under hensyntagen til CSR og ansvarlig leverandørstyring

Analysere og vurdere virksomhedens rolle og muligheder i værdikæden i forhold til værdiskabelse

Vedligeholde indkøbssystemer

Vedligeholde data om varer og leverandører

Opdatere priser og informationer om produkter i fælles it-system

Indsamle og anvende viden om pris- og kvalitetsudvikling på produkter/produktgrupper

Udtrække og overvåge indkøbs- og resultatmål

Identificere og beregne indkøbsomkostninger

Foretage budgetlægning, budgetopfølgning fordelt på varegrupper og på den enkelte leverandør

Foretage udregninger knyttet til dimensioneringer af leverancer