HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Jobbet som ekstern sælger

Som ekstern sælger er du virksomhedens ansigt udadtil. Jobbet går ud på at besøge, ringe til eller på anden måde kontakte kunderne for at få dem til at købe virksomhedens produkter. Derfor handler jobbet som ekstern sælger i høj grad om at formidle, kommunikere og skabe gode og langtidsholdbare relationer.

Pernille_L_V_Kristensen

Målret din Handelsuddannelse mod en karriere som ekstern sælger – sådan gør du

Handelsuddannelsen er en fleksibel uddannelse, som kan målrettes mod den fremtid, du ønsker. Du kan målrette din uddannelse, når:

1. Du vælger dit speciale og dine valgfri specialefag og
2. Du har fundet en læreplads og – sammen med din kommende læreplads – skal udarbejde din plan for oplæring.

Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du læse med her.

Speciale og valgfri specialefag

Hvis du vil være ekstern sælger, bør du vælge specialet Salg. Det kan du læse mere om her.

Når du vælger et speciale, vælger du samtidig en række bundne specialefag. For Salg-specialet er de bundne specialefag: ‘Salgsanalyse’ og ‘Salg’.

Du skal også vælge tre valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan du bruge til at målrette din uddannelse mod en karriere som ekstern sælger. Det kan du gøre ved fx at vælge: ‘Præsentation og formidling’, ‘Internationalt markedsvalg’ og ‘Kulturforståelse og forhandlingskommunikation’.

plan for oplæring og valgfri oplæringsmål

Planen for oplæring skal indeholde en række oplæringsmål, som bestemmer dine ansvarsområder og arbejdsopgaver i virksomheden. På Uddannelsesnævnets hjemmeside finder du en vejledende plan for oplæring, der kan bruges som skabelon. En række af oplæringsmålene er fastlagt, men du kan sammensætte dine valgfri oplæringsmål, så du målretter din oplæring mod en karriere som ekstern sælger.

Herunder kan du se eksempler på valgfri oplæringsmål, der skaber en god grobund for en karriere som ekstern sælger.

Forslag til oplæringsmål: Salg og service
Forslag til oplæringsmål: Administration af salget
Forslag til oplæringsmål: Kalkulation og økonomi

Indsamle viden om nye markeder og kundegrupper

Afdække behov hos kunden

Indsamle viden fra salgsarbejdet til gruppering af kunder i forhold til lønsomhed

Afdække kundernes præferencestruktur og købsadfærd, fx gennem markedsundersøgelser

Udvikle og vedligeholde kontakter til kunder gennem relations- og partnerskabsopbygning og -pleje, fx ved anvendelse af relationsmarkedsføring

Tilpasse produktløsninger til kundernes behov via kommunikation med producent og kunde

Udføre opgaver ud fra virksomhedens servicekoncepter

Forhandle priser og betingelser på et produkt/en produktgruppe/en serviceydelse

Arbejde med strategisk salg (på baggrund af kundernes præferencestruktur, købsadfærd og systemløsninger)

Foretage salg af målrettede løsninger til erkendte og ikke erkendte behov

Opdatere kundedatabaser

Sikre flow af informationer i relation til egen funktion og relevante interessenter

Analysere og vurdere virksomhedens samarbejdsrelationer i forhold til valg af kunder

Udtrække og overvåge salgs- og resultatmål

Håndtere genbestillinger fra kunder

Foretage budgetlægning og budgetopfølgning på varegrupper ved tilrettelæggelse og gennemførelse af salg

Foretage budgetlægning, budgetopfølgning fordelt på varegrupper og på den enkelte detaillist

Kalkulere priser i forhold til løsninger, der indbefatter flere produkter, produktgrupper eller services