HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

MASTERUDDANNELSER

Voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen og har lyst til at læse videre, kan tage en masteruddannelse.

Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år), og de udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Der er stor variation i udbuddet af uddannelser, og flere af dem udbydes på engelsk. Emneområder er fx it og teknologi, ledelse og organisation, pædagogik, musik, design, sprog og kommunikation, sundhed og medicin og mange flere.

Til alle masteruddannelser opkræves der deltagerbetaling.

Eksempler på uddannelser: 

Ma­ster i in­for­ma­tions­for­valt­ning og Records Ma­na­ge­ment

Ma­ster i of­fent­lig le­del­se

Ma­ster i op­le­vel­ses­le­del­se, MOL

Ma­ster i or­ga­ni­sa­tions­psy­ko­lo­gi, MPO

Ma­ster in ma­na­ge­ment of te­ch­no­lo­gy, MMT

Ma­ster of Bu­si­ness Ad­mi­ni­stra­tion, MBA-pro­gram­met

Ma­ster of Le­a­ders­hip and In­nova­tion in Com­plex Sy­stems, LAICS

Ma­ster of ma­na­ge­ment de­ve­l­op­ment

Ma­ster of pu­blic ad­mi­ni­stra­tion, MPA

Ma­ster of pu­blic gover­nan­ce, MPG

Ma­ster of pu­blic ma­na­ge­ment, MPM