HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Jobbet som leder

Som leder har du ansvar for at fastsætte mål for den virksomhed, afdeling eller det projekt, du er leder for. Du skal lægge planer – på kort og langt sigt – for både dig selv, virksomheden og de enkelte medarbejdere. Du skal være klar til at gå forrest, når virksomhedens værdier skal defineres, og når vigtige beslutninger skal træffes – store som små og under normale omstændigheder, såvel som under pres.

Emma V Beier

Målret din Handelsuddannelse mod en lederstilling – sådan gør du

Handelsuddannelsen er en fleksibel uddannelse, som kan målrettes mod den fremtid, du ønsker. Du kan målrette din uddannelse, når:

1. Du vælger dit speciale og dine valgfri specialefag og
2. Du har fundet en læreplads og – sammen med din kommende læreplads – skal udarbejde din plan for oplæring. Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du læse med her.

Speciale og valgfri specialefag

En god leder har både en solid faglighed og generelle lederkompetencer. På Handelsuddannelsen kan du sikre dig solid faglighed gennem dit valg af speciale (Salg, logistik, indkøb eller digital handel B2B), og du kan sikre dig generelle lederkompetencer ved at tage fag på allerhøjeste niveau: ekspertniveau. Her kombineres faglighed med ledelsesmæssige metoder.

plan for oplæring og valgfri oplæringsmål

Planen for oplæring skal indeholde en række oplæringsmål, som bestemmer dine ansvarsområder og arbejdsopgaver i virksomheden. På Uddannelsesnævnets hjemmeside finder du en vejledende plan for oplæringsmål, der kan bruges som skabelon. En række af oplæringsmålene er fastlagt, men du kan sammensætte dine valgfri oplæringsmål, så du målretter din oplæring mod en lederstilling. Dine muligheder for valgfri oplæringsmål afhænger af, hvilket speciale du vælger.