HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

TALENTER OG VIDEREUDDANNELSES-
MULIGHEDER

B2B branchen er kendt for gode karrieremuligheder og de dygtige og ambitiøse elever har mange muligheder for at bliver udfordret allerede mens de er i gang med elevuddannelsen.

Emma V Beier

VALG AF SPECIALEFAG

For at understøtte elevens praktiske oplæring i virksomheden har virksomheden mulighed for i samspil med eleven at vælge et eller flere af følgende valgfri specialefag, der har salget som omdrejningspunkt.

Ved siden af de obligatoriske specialefag og de valgfrie specialefag, der er forskellige for de 3 specialer, salg, indkøb og logistik, kan eleven allerede i praktiktiden vælge fag på det allerhøjeste niveau – ekspertniveau. Fagene kombinerer faglighed med ledelsesmæssige metoder.

F.eks:

  • Supply chain management, 3 uger
  • Logistik metode, 1 uge
  • Relationsmarkedsføring I praksis, 1 uge
  • Indkøbsmetode, 1 uge
  • E-handel, 3 uger

HVORDAN KOMMER I VIDERE?

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN

Den fleksible tilrettelæggelse af oplæringen i virksomheden planlægges i elevens praktikplan. Den er sammen med planen for specialefagene med til at understøtte det bedst mulige udbytte af det samlede uddannelsesforløb. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsens vejledende praktikplan kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Praktikplanen

I den vejledende praktikplan kan man læse nærmere om de minimumskrav, der er til oplæringen, samt hvordan fleksibiliteten giver mulighed for, at én elev f.eks. har en praktikplan, der vægter personligt salg, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter planlægning af et salg – selvom begge elever oplæres inden for specialet Handelsassistent, salg.