HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Fakta

2 ÅR I VIRKSOMHEDEN

Praktikuddannelsen/Hovedforløbet varer 2 år.

PRAKTIK

Praktikken tilrettelægges i forhold til virksomhedens konkrete arbejdsfunktioner via et pointsystem.

8-12 SKOLEUGER

Der er 8-12 ugers skole i løbet af det 2 årige hovedforløb.

UDBREDELSE

Der blev indgået 146 aftaler i 2017.

Emma V Beier

Arbejdsområde

Indkøbsassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og indkøbsfunktioner.

Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Ind-købsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbsprocessen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

 

 

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i Handelsuddannelsen. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

  • Indkøb
  • Leverandørkontakt
  • Kalkulation
  • Sortimentsvurdering
  • Pris- og kvalitetskontrol

I den del af uddannelsen, der foregår på specialefagskoler, vil brancheretningsfaget blive integreret med specialets bundne specialefag.

 

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, som passer bedst til virksomhed og elev. I 3-7 uger kan elev og virksomhed vælge relevante fag fra et katalog.

Karrieremuligheder

Når du er uddannet, kan du arbejde videre med logistik, køb og salg i B2B-virksomheder eller åbne din egen handelsvirksomhed. Du kan også læse videre til handelsøkonom, markedsføringsøkonom, logistik- økonom, på en akademiuddannelse eller noget helt fjerde. Handelsuddannelsen åbner døre til mange muligheder inden for B2B.

Indkøber
Indkøb
Ledelse
Salg • Logistik • Indkøb