HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

På specialet Indkøb bliver du klædt på til at kombinere strategi og planlægning med vigtige indkøbsopgaver. Specialet gør dig i stand til at varetage en virksomheds indkøbsproces – fra processen begynder hos en leverandør, og til varen er leveret og betalt hos virksomheden. Du lærer fx at lægge budgetter, kontrollere varelager og -beholdning og at sammenligne priser og kvalitet.

Karriereveje

Når du er uddannet, kan du arbejde videre med indkøb i B2B-virksomheder eller åbne din egen virksomhed. Du kan også læse videre til fx handelsøkonom, tage en akademiuddannelse i øko­no­mi- og res­sour­cesty­ring eller noget helt tredje. Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse under uddannelsesveje.

Indkøbsspecialet åbner mange karrieremuligheder. Herunder kan du udforske to af dem:

Indkøber
Indkøb
Ledelse
Salg • Logistik • Indkøb