HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Jobbet som sælger

Som sælger får du ansvar for virksomhedens kunder. Din vigtigste opgave er at sørge for at vedligeholde relationer til kunderne og sørge for, at de er tilfredse med virksomhedens produkter. Du skal både rådgive, sælge og samtidig sikre, at kunden også vil vælge jeres virksomhed næste gang, der skal købes ind.

Pernille L V Kristensen

Målret din Handelsuddannelse mod en karriere som sælger – sådan gør du

Handelsuddannelsen er en fleksibel uddannelse, som kan målrettes mod den fremtid, du ønsker. Du kan målrette din uddannelse, når 1. Du vælger dit speciale og dine valgfri specialefag og 2. Du har fundet en praktikplads og – sammen med din kommende praktikplads – skal udarbejde din praktikplan. Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du læse med her.

Speciale og valgfri specialefag

Hvis du vil være sælger, bør du vælge specialet Salg. Det kan du læse mere om her.

Når du vælger et speciale, vælger du samtidig en række bundne specialefag. For Salg-specialet er de bundne specialefag: ‘Salgsanalyse’ og ‘Salg’.

 

Du skal også vælge tre valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan du bruge til at målrette din uddannelse mod en karriere som sælger. Det kan du gøre ved fx at vælge: ‘Præsentation og formidling’, ‘Internationalt markedsvalg’ og ‘Kulturforståelse og forhandlingskommunikation’.

Praktikplan og valgfri praktikmål

Praktikplanen skal indeholde en række praktikmål, som bestemmer dine ansvarsområder og arbejdsopgaver i virksomheden. På Uddannelsesnævnets hjemmeside finder du en vejledende praktikplan, der kan bruges som skabelon. En række af praktikmålene er fastlagt, men du kan sammensætte dine valgfri praktikmål, så du målretter din praktik mod en karriere som sælger.

Herunder kan du se eksempler på valgfri praktikmål, der skaber en god grobund for en karriere som sælger.

Forslag til praktikmål: Salg og service
Forslag til praktikmål: Administration af salget
Forslag til praktikmål: Kalkulation og økonomi

Udvikle og vedligeholde kontakter til kunder gennem relations- og partnerskabsopbygning og -pleje, fx ved anvendelse af relations-markedsføring

Tilpasse produktløsninger til kundernes behov via kommunikation med producent og kunde

Arbejde med strategisk salg (på baggrund af kundernes præferencestruktur, købsadfærd og systemløsninger)

Foretage salg af målrettede løsninger til erkendte og ikke erkendte behov

Rådgive og give support i forbindelse salg af produkter og løsninger

Rådgive og indgå i samarbejde med kunden omkring markedsføring af produkter eller løsninger

Arbejde med systematisk indsamling af viden om kunder, fx ved med anvendelse af CRM

Analysere og vurdere virksomhedens samarbejdsrelationer i forhold til valg af kunder

Udtrække og overvåge salgs- og resultatmål

Håndtere genbestillinger fra kunder

Foretage budgetlægning og budgetopfølgning på varegrupper ved tilrettelæggelse og gennemførelse af salg

Kalkulere priser i forhold til løsninger, der indbefatter flere produkter, produktgrupper eller services

Udarbejde og opstille periodiske og økonomiske nøgletal, rapporter og statistikker, herunder salgsstatistik mv.