HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Digitaliseringen er kommet for at blive.

Det blev tydeligt med corona-tidens onlinemøder, men forandringerne stikker langt dybere og rækker meget længere end det.

Hele samfundet gennemgår i disse år en digital transformation, som radikalt kommer til at forandre både den måde, hvorpå vi administrerer, organiserer, kommunikerer, handler og helt generelt arbejder.

Dette var fokuspunktet ved DIs og HKs konference om Digitale kompetencer til fremtiden.

Her blev der afholdt oplæg fra eksperter på området, som kom ind på følgende temaer

  • Hvilken betydning har den særlige danske arbejdskultur med flade hierarkier i forhold til digitalisering? Er der en konkurrencemæssig fordel i at have bottom-up perspektiv på arbejdslivet?
  • Hvilke kompetencer bliver vigtige i fremtiden, hvilke skal lægges på hylden?
  • Hvordan forandres administration og handel, når det foregår på sociale medier?
  • Hvordan kommer grænsen mellem offentligt og privat til at se ud i fremtiden når vi både er sociale, private og på arbejde på de samme digitale platforme?
  • Hvordan hænger digitalisering sammen med den grønne omstilling?
Hvis du ikke var med, kan du finde alle oplæggene her:

DIGITAL OMSTILLING

NYE KRAV NYE MULIGHEDER

Dansk Industri, HK Privat og HK Handel har fået udarbejdet en rapport, som fokuserer på den digitale omstilling.

Analysen afdækker behovet for at styrke de digitale kompetencer blandt handels- og kontormedarbejdere i DI’s medlemsvirksomheder.

Analysen baserer sig på interviews med ledere og medarbejdere i udvalgte virksomheder, analyse af jobopslag på Jobnet samt en afdækning af det digitale indhold på de relevante uddannelser.

Rapporten  forklarer, hvordan digitaliseringen på forskellige måder påvirker opgaverne inden for administration, salg, indkøb og logistik, og den peger på nogle af de fremtidige udfordringer og muligheder, som digitaliseringen giver på disse områder.


Rapporten beskriver flere centrale udviklingstendenser og sætter fokus på, hvordan de påvirker virksomhedernes forretningsmodel, organisering og arbejdsgange.

Den beskriver, hvad digitaliseringen betyder for de forskellige handels- og kontorjobfunktioner, og hvilke krav det stiller til medarbejdernes kompetencer – nu og i fremtiden.

Og så beskriver rapporten, hvordan virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. arbejder med at udvikle denne gruppe af medarbejderes kompetencer, så de bliver klar til at imødekomme både nuværende og fremtidige kompetencebehov.

Du kan finde analysen her.

Se alle billederne fra Konferencen om Arbejdsliv i den digitale fremtid her: